Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru