Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Územný obvod Dunajská Streda

dňa 27. 08. 2021

čas 12.00 hod.