Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Opatrenia

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO v populácii diviačej zveri