Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Oznámenie o prerokovaní zadania na územný plán obce Blahová a žiadosť o stanovisko

Oznámenie o prerokovaní zadania na územný plán obce Blahová a žiadosť o stanovisko