Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené 25. 08. 2021