Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

SODB 2021 - Tlačová správa

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021