Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Stanovisko ÚVZ SR a ÚV SR

Stanovisko k ,,nesúladu medzi uznesením vlády č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187,,.