Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

ÚVZ SR z 36. týždňa 2021

Vyhláška 247/2021 izolácia, karanténa