Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Uznesenie vlády č. 587

Vyhlásenie núdzového stavu