Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

10. 06. 20201 od 8.00 hodiny