Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity od 7:00 hod. dňa 15. 10. 2020.