Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Výzva pre majiteľov nehnuteľností

Okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.