Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Odbor požiarnej prevencie