Poplatky za služby platné od 01. 01. 2016

 

                                                                                                                      Cena v EUR

Xerox – od 10 ks a viac formát A4:                                                        0,10 za kus

Hlásenie MR predaj tovaru – vyhlásenie                                                3,50

Hlásenie MR oznam – vyhlásenie                                                          2,00

Hlásenie MR – domáce oznamy                                                            bez poplatku

 

Predaj 240 l plastových nádob – dôchodcovia                                    20,00

Predaj 240 l plastových nádob – ostatní občania                                30,00

Predaj 110 l plechových nádob – dôchodcovia                                   10,00

Predaj 110 l plechových nádob – ostatní občania                               20,00

 

Prenájom Obecného domu – vykurovacia sezóna:

spoločenská miestnosť – obyvatelia s TP                                               50,00

spoločenská miestnosť – bez TP                                                            60,00

 

Prenájom Obecného domu – mimo vykurovacej sezóny:

spoločenská miestnosť – obyvatelia s TP                                               40,00

spoločenská miestnosť – bez TP                                                            50,00

 

Prenájom kuchynky:

obyvatelia s TP                                                                                        20,00

bez TP                                                                                                     30,00

 

Prenájom kuchynky - kar:

obyvatelia s TP                                                                                        20,00

bez TP                                                                                                     30,00

 

Prenájom Obecného domu – spoločenská miestnosť – kar

obyvatelia s TP – vykurovacia sezóna                                                     bez poplatku

obyvatelia s TP – mimo vykurovacej sezóny                                           bez poplatku

bez TP – vykurovacia sezóna                                                                  60,00

bez TP – mimo vykurovacej sezóny                                                        50,00