Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ochrana obyvateľstva pred vysokými horúčavami

- Dodržiavanie základných zásad správania sa počas horúčav - Alapvető viselkedési szabályok kánikula idején,

- Letný manuál prevencie počas horúčav zo 17. 06. 2021,

- leták „Ako extrémne horúčavy ovplyvňujú zdravie“,

- Manuál letnej kúpacej sezóny 2021 zo 16. 06. 2021 (správanie sa na kúpaliskách),

- leták „AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU“,

- Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2021 (stav ku dňu 11. 06. 2021),

- Usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí - dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť postupy pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí počas pandémie ochorenia COVID – 19 (letné tábory pre deti a mládež).