V obci sa nacháda Rimskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda