Materská škola s vyčovacím jazykom slovenským Blahová

930 52 Blahová 145

riaditeľka: Lukrécia Tóthová

tel. č.: 031/5587 105

mail: msblahova@centrum.sk