Úradné hodiny
Úradné hodiny
Oznam
Prehliadky a čistenie komínov
MUDr. Modrava - oznam
MUDr. Modrava - oznam
Vestník vlády SR, Rozcestník vlády SR
KORONAVÍRUS
Uznesenie vlády SR, Covid automat
KORONAVÍRUS
Zmena internetovej adresy
UPOZORNENIE
Pozvánka na zasadnutie OZ
Obecné zastupiteľstvo Blahová
Oznámenie o začatí územného konania
Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky