Späť

Oznam

Oznamujeme Vám, že

dňa 12. 10. 2019 bude kominár vykonávať prehliadky a čistenie komínov.

 

Cena za vyčistenie jedného komína je 10 €.

 

V prípade záujmu sa treba nahlásiť na OcÚ v stránkových hodinách alebo na telefónnom čísle 031 / 558 71 01, prípadne na emailovej adrese: obecblahova@centrum.sk.