V obci Blahová pôsobia:
 
Futbalový klub Blahová Bellova Ves - predseda Ing. Ján Odzgan
 
Občianske združenie "Blahová deťom" - predseda Zuzana Karáčoňová
                                                                podpredseda Ing. Beáta Tomešeková
mail: blahovadetom@centrum.sk